Фотографии. Манастир Успение на Пресвета Богородица-Матка.

Фотографии од манастирот од 1919-1978 г.

Дела се на повеќе автори.

Архивските фотографии од период на реконструкцијата на кровот и козервацијата на фрескописот, од 1977/78 година се дело на Љ.Чолиќ, Б.Видоевска и Г.Милевски.

Манастир Матка

Манастир Успение на Пресвета Богородица -Матка. Фотографии (2012-2022г.). 

Богослужби.

Манастир Успение на Пресвета Богородица -Матка. Фотографии (2012-2022г.). 

Монашки послушанија.

Манастир Успение на Пресвета Богородица -Матка. Фотографии (2012-2022г.)