тел.   +38970967875

email:  uspenie_matka@yahoo.com

МОНАШКИОТ ЖИВОТ ВО МАНАСТИРОТ УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - МАТКА Е ВОЗОБНОВЕН ВО 1998 ГОДИНА.

ТИПИКОТ НА МАНАСТИРОТ Е АСКЕТСКО-ИСИХАСТИЧКИ ВТЕМЕЛЕН НА ИСУСОВАТА МОЛИТВА ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕ ПОМИЛУЈ МЕ (НЕ)

ТИПИКОТ НА МАНАСТИРОТ Е АСКЕТСКО-ИСИХАСТИЧКИ ВТЕМЕЛЕН НА ИСУСОВАТА МОЛИТВА ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕ ПОМИЛУЈ МЕ (НЕ)

МОЛИТВАТА СЕ ИСПОЛНУВА ПРЕКУ ЦЕЛИОТ ДЕН ПРИ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СИТЕ МАНАСТИРСКИ ОБВРСКИ (ПОСЛУШАНИЈА) ЧИЈ ДЕЛ Е И ИЗРАБОТКАТА НА СВЕШТЕНИ ОДЕЈАНИЈА ВО АТЕЛЈЕТО ПРИ МАНСТИРОТ

МОЛИТВАТА СЕ ИСПОЛНУВА ПРЕКУ ЦЕЛИОТ ДЕН ПРИ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СИТЕ МАНАСТИРСКИ ОБВРСКИ (ПОСЛУШАНИЈА) ЧИЈ ДЕЛ Е И ИЗРАБОТКАТА НА СВЕШТЕНИ ОДЕЈАНИЈА ВО АТЕЛЈЕТО ПРИ МАНAСТИРОТ

СЕ РАБОТИ ЗАЕДНИЧКИ, А БЛАГОСЛОВОТ КАКО ВО СЕКОЈ МАНАСТИР ГО ДАВА ИГУМЕНИЈАТА.

МОТИВИТЕ НА ОДЕЖДИТЕ СЕ ЦРПАТ ОД БОГАТОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ФРЕСКИ, ИКОНИ, ОРНАМЕНТИ ВО РАКОПИСИ, ЗАЧУВАНИ ПОСТАРИ СВЕШТЕНИ ОДЕЖДИ...

EN