тел.   +38970967875

email:  uspenie_matka@yahoo.com


МАНАСТИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - МАТКА
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, СКОПСКА ЕПАРХИЈА

КАТАЛОГ НА СВЕШТЕНИ ОДЕЈАНИЈА ИЗРАБОТЕНИ ВО АТЕЛЈЕТО ПРИ МАНАСТИРОТ

 

EN